Zoom.jpg
Leer meer over nieuwe verdienmodellen en online lesgeven

Informatie voor professionals

Ben jij docent, dirigent of kunstenaar? We bieden jou informatie over maatregels, tips over het online lesgeven, geld verdienen en we plaatsen oproepen voor jou als professional.

Heb je ook aanbod voor Doen, Beleven of voor professionals? Mail ons jouw informatie en wij plaatsen het op de KultuurCentrale!

Digitaal lesgeven, wat kan allemaal?

Keuzehulp videobellen
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft bij 13 veelgebruikte videobel-apps gekeken naar de belangrijkste privacyaspecten. Zij hebben hier een overzicht van gemaakt en op privacy-web.nl gepubliceerd. Bekijk de keuzehulp met info over onder andere Zoom, Whatsapp, Jit.si en Hangouts Meets.

ZOOM
Je kent vast Zoom al. We hebben een paar handige tips voor je op een rij gezet: werken met geluid, Zoom gebruiken als deelnemer, Zoom gebruiken als docent of dirigent, werken met Zoom tijdens een repetitie. Meer informatie over ZOOM

Zingen via Audacity
Hiermee kunnen koorleden vooraf iets inzingen en naar de dirigent opsturen. Via dit programma kan je alle stemmen onder elkaar zetten en afspelen alsof ze met elkaar zingen.

Facebook / YouTube
Hierbij is het mogelijk om een live uitzinding te organiseren (streaming). Benodigd voor YouTube: een geverifieerd YouTube account. LET OP! Iedereen kan met de link YouTube zien.

Benodigd voor Facebook: aparte groep op Facebook. Zorg ervoor dat alleen leden de inhoud kunnen zien. Facebook is alleen voor degene die in de groep zitten.

Voor koren:

Nieuws en regelingen:

300 miljoen extra steun
Minister Van Engelshoven informeerde op 15 april de Tweede Kamer over de aanvullende financiële ondersteuning voor de culturele en creatieve sector voor de langere termijn in verband met de coronacrisis. Daarmee is de minister van OCW de eerste bewindspersoon die extra sectorspecifieke maatregelen afgekondigd heeft. In deze kamerbrief kondigde zij aan dat het kabinet 300 miljoen extra overheidssteun voor de culturele en creatieve sector uit zal trekken. De Tweede Kamer ontvangt spoedig een incidentele suppletoire begroting waarmee de 300 miljoen aan de begroting van OCW wordt toegevoegd.

Landelijke regelingen TOGS
Een vergoeding van 4.000 euro netto aan ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de corona maatregelen. Het betreft vooral ondernemers in de horeca, cultuur, sport en beroepen in de persoonlijke verzorging. Hier worden hoogstwaarschijnlijk nog non-food ondernemers aan toegevoegd. Kijk of je in aanmerking komt

TOZO
Deze regeling is gericht op ZZP-ers die geen of minder inkomsten hebben. Zij kunnen of bijzondere bijstand aanvragen of een lening voor kapitaallasten afsluiten.

NOW
Deze Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid vervangt de regeling werktijdverkorting en is bedoeld voor ondernemingen die meer dan 20% aan omzet verliezen en daarmee hun vaste lasten niet meer kunnen betalen. De regeling is nu uitgewerkt en kan binnenkort met terugwerkende kracht aangevraagd worden. Zorgaanbieders komen niet voor deze regeling in aanmerkingen. Voor hun financiële ondersteuning zijn er separate afspraken gemaakt tussen VWS en de VNG. Lees meer over NOW

Gemeentelijke Groningen
Het college heeft besloten een 10-tal acties in gang te zetten om ondernemers en instellingen te ondersteunen. Klik hier voor een overzicht van deze acties

Notitie Koninklijke Nederlandse Muziekbond
Activiteiten annuleren als gevolg van een overheidsmaatregel, wat zijn de gevolgen? De Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie heeft in samenspraak met de Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs (BvOI) een notitie samengesteld. Wil je meer lezen over welke gevolgen het annuleren van een activiteit heeft voor de verschillende overeenkomsten die je bent aangegaan? Bekijk hier de hele notitie.

Kunstenbond: meldpunt zzp'er in creatieve sector
Op een speciale pagina van de Kunstenbond kun jij als zpp’er in de culturele en creatieve sector jouw afzeggingen als gevolg van het coronavirus melden. Het meldpunt wordt ondersteund door de Creatieve Coalitie, waarin 22 verenigingen, beroeps- en belangenverenigingen van alle werkenden – makers, vrije beroepsbeoefenaars en werknemers, zijn verenigd. De gegevens worden niet gedeeld met derden, maar gebruikt om een overzicht van de impact van de maatregelen in kaart te brengen. Bekijk hier alle informatie

Koornetwerk Nederland 
artikel: Gevolgen annulering kooractiviteiten door coronavirus.

Deel deze pagina

Heb je een vraag?

Verplicht veld