Adviesopmaat.jpg

Nieuws van fondsen

Heb jij een subsidie of een donatie van een fonds voor jouw culturele project ontvangen? Lees hieronder hoe fondsen in deze tijd met de voorwaarden omgaan. Staat het fonds waar jij een bijdrage van krijgt er niet tussen? Neem contact op met het fonds en bespreek de mogelijkheden.

Mondriaan Fonds
Heb je een subsidie van het Mondriaan Fonds? Het fonds roept op om projecten nu af te ronden, als dat kan natuurlijk. Als je jouw project niet uit wilt stellen of dat dit simpelweg niet kan, dan kan nu afgerekend worden met behoud van vergoeding voor reeds gemaakte kosten. Lees hier meer.

Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Cultuurfonds probeertin de lijn van hun strategie en missie bij te springen, onder andere door coulant om te gaan met toegezegde bijdragen voor projecten die niet door kunnen gaan vanwege de coronacrisis en zij introduceert ‘Horizon’, een nieuwe regeling die makers in deze lastige tijd perspectief kunnen bieden. lees hier meer over het Cultuurfonds.

Extra ondersteuning vanuit rijkscultuurfondsen voor makers en instellingen

De zes rijkscultuurfondsen (Fonds Podiumkunsten, Mondriaan Fonds, Nederlands Letterenfonds, Filmfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Fonds voor Cultuurparticipatie) hebben binnen de bestaande budgetten ruimte gemaakt voor specifieke maatregelen, gericht op de verschillende sectoren die zij bedienen. Het gaat om een bedrag van ruim € 15 miljoen, dat dit jaar wordt ingezet via bestaande en nieuwe fondsenregelingen. Dit bedrag is aanvullend op de zogeheten coulancemaatregelen die het Rijk en de fondsen al toepassen en het door minister Van Engelshoven aangekondigde aanvullend bedrag van € 300 miljoen.

Meer informatie over de invulling van de maatregelen en regelingen bij de zes rijkscultuurfondsen vind je op:

Mondriaan Fonds 
Ruim 4 miljoen euro extra voor kunstenaars, bemiddelaars, galeries, kleine musea en kunstinitiatieven.

Het Fonds Podiumkunsten 
Er is extra budget voor muziek- en theaterauteurs, ondersteuning kleinschalige live-uitvoeringen en verbreding regeling 2P: ook voor digitale initiatieven.

Fonds voor Cultuurparticipatie
Het Fonds heeft 1,1 Miljoen euro vrijgemaakt voor cultuurmakers.

Nederlands Letterfonds
Vind informatie over snelloket: ontwikkelbeurzen voor schrijvers en vertalers, oproep aan gedupeerde makers om zich te melden en ondersteuning voor uitgeverijen, literaire festivals, campagnes, vertalers, buitenlandse uitgevers.

Filmfonds 
Informatie over Steunfonds Filmproducties & High-End Series en Steunmaatregelen Film Production Incentive.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 
Herverdeling Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, hierdoor kan €1.100.000.- van het budget 2020 van het Stimuleringsfonds anders worden ingezet.

Heb je een vraag?

Verplicht veld