Oproep voor het culturele amateurveld van de provincie Groningen

De impact van het coronavirus heeft enorme gevolgen voor ons allen en ook voor de cultuursector. Het LKCA heeft in samenwerking met o.a. het Koornetwerk Nederland en de KNMO een nieuwe enquête samengesteld om de gevolgen van het coronavirus in onze sector in kaart te brengen. Dit doet het LKCA met drie doelen:

  1. De knelpunten en impact blootleggen voor zzp’ers en verenigingen, verbanden en organisaties van de huidige maatregelen en nog aanwezige onduidelijkheden.  
  2. Het ministerie van OCW en andere overheden hierover informeren en ze aan zetten tot zo passend mogelijke ondersteuning voor de hele sector en tot snelle duidelijkheid over het samen zingen en musiceren.
  3. Een goed beeld hebben van wat er nodig is, om als koepelorganisaties, provinciale instellingen, andere organisaties voor de amateurkunst en LKCA zo goed mogelijk samen te werken om de ondersteuning te bieden die nodig is.

Laat jij horen welke consequenties deze situatie voor de culturele sector in de provincie Groningen heeft? Vul de vragenlijst uiterlijk 21 juni in.

Deel deze pagina

Blijf op de hoogte

Kies je nieuwsbrief
  • Cursussen, routes, workshops en meer
  • vraag & aanbod voor en door het amateurveld
  • Beleid & organisatie 2 x per jaar
Heb je een vraag?

Verplicht veld