Theaterschool voor Volwassenen (verkort)

Theaterschool voor volwassenen verkort

INSCHRIJVEN
Startdatum Tijd Dag(en) Locatie Aantal lessen Prijs
19 jan 2022 19.30 - 22.00 woensdag Noorderbuitensingel 11 21 495,00

Er zijn nog een paar plekken vrij voor instromers, dit is mogelijk tot februari.

Je hebt al eens iets met theater gedaan en wilt door. Je wilt door en wel op zo'n manier dat je binnen een opleidingsprogramma van in totaal 4 jaar de gelegenheid hebt om je te bekwamen in verschillende aspecten van het theatervak. 

De Theaterschool voor Volwassenen is een verdiepend programma met aandacht voor teksttheater, spel vanuit beweging, dans en improvisatie; je leert op verschillende manieren theater maken. Daarnaast behandelen we een paar belangrijke repertoirestukken en theaterstijlen. De opleiding doorloop je in principe met een vaste groep onder begeleiding van een vast docententeam. Naast de lesavond zijn er een paar weekenden waarin we ook spelen en aan elkaar presenteren. Verder proberen we ergens een voorstellingsbezoek met z'n allen te organiseren. 

Binnen de cursus TSV Verkort stomen we je klaar voor jaar 2. Voortbouwend op de introductiecursus (of andere relevante ervaring), besteden we aandacht aan:

 • elementair spel: wat vertelt het lichaam, wat is het belang van kleine details, hoe kom ik tot schoon spel; 
 • fysiek spel: viewpoints, vergroten van het bewustzijn van de ruimte, de ander, samenspel op basis van beweging, hoe combineer je impulsief spel met vormgeving;
 • tekst: we werken met korte teksten, met non-teksten, tekst als abstractie, gebruik van subtekst, voice-overs etc.

Met TSV Verkort doe je ook mee aan de TSV Totaal-weekenden waar gemaakt en gespeeld wordt door alle TSV'ers: 29 en 30 januari en 14 en 15 mei.

Heb je vragen over de opleiding? Mail dan naar joke.holwerda@bijvrijdag.nl.

Joke Holwerda

Zen Roorda

Nina van der Woude

Joke Holwerda is van huis uit letterkundige en heeft een grote fascinatie voor tekst in theater; vooral voor de uitwerking die tekst heeft op de beweging en het fysiek van de speler. Ze is altijd op zoek naar de eigenheid van de spelers, het persoonlijke, om dat te ontwikkelen en versterken.

Meer weten over Joke en de cursussen die zij geeft?

Als theaterdocent is Zen Roorda nieuwsgierig naar de mens achter de speler. Elk individu heeft een eigen bouwwerk aan gedachten, gevoelens en gewaarwordingen. Samen met zijn cursisten onderzoekt hij hun kijk op het leven en hoe die op de vloer tot uiting kan worden gebracht.

Meer weten over Zen en de cursussen die hij geeft?

Actrice Nina van der Woude is een energieke docent met een goede dosis humor. Ze streeft in haar lessen naar spelplezier en bewustzijn op het toneel en geniet ervan als ze haar cursisten de chemie van het theater kan laten ervaren.

Meer weten over Nina en de cursussen die zij geeft?

Wil je graag meedoen, maar is de cursus voor jou te duur? Je kunt mogelijk aanspraak maken op korting of subsidie. Klik hier voor de voorwaarden.

System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at Vrijdag.Extensions.Models.Generated.UpsellWidget.<UpsellItems>b__3_0(Course x) in C:\InControlSwapSpace\Export\927ad174-51d0-4938-bcba-22b7187e51ec\Libraries\Vrijdag.Extensions\Models\Generated\UpsellWidget.cs:line 38
  at System.Linq.Enumerable.<>c__DisplayClass6_0`1.<CombinePredicates>b__0(TSource x)
  at System.Linq.Enumerable.WhereListIterator`1.MoveNext()
  at System.Linq.Enumerable.<TakeIterator>d__25`1.MoveNext()
  at System.Collections.Generic.List`1..ctor(IEnumerable`1 collection)
  at System.Linq.Enumerable.ToList[TSource](IEnumerable`1 source)
  at Vrijdag.Extensions.Models.Generated.UpsellWidget.UpsellItems() in C:\InControlSwapSpace\Export\927ad174-51d0-4938-bcba-22b7187e51ec\Libraries\Vrijdag.Extensions\Models\Generated\UpsellWidget.cs:line 37
  at ASP._Page_Views_Partials_Grid_Editors_upsellWidget_cshtml.Execute() in C:\SERVICES\WEBSITES\Vrijdag_Website\Website\wwwroot_695\Views\Partials\Grid\Editors\upsellWidget.cshtml:line 3
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedContent content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_doctypegrideditor_cshtml.Execute() in C:\SERVICES\WEBSITES\Vrijdag_Website\Website\wwwroot_695\app_plugins\doctypegrideditor\render\doctypegrideditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in C:\SERVICES\WEBSITES\Vrijdag_Website\Website\wwwroot_695\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 20

Deel deze pagina

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Kies je nieuwsbrief
 • VRIJDAG: cursussen, workshops en activiteiten
 • KultuurLoket: nieuws voor en door het culturele veld van Groningen
 • VRIJDAG in de Buurt: cultureel nieuws uit de wijken van Groningen
Heb je een vraag?

Verplicht veld