Coronavirus COVID-19

Corona-informatie voor de cursist, ouders en verzorgers

Laatste update 27 november om 13:30 uur.

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • Blijf thuis als je een van de volgende symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, hoofdpijn of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 C*) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je kind weer naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Volg de richtlijnen van de GGD op;
 • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden;
 • Vanaf 13 jaar is een mondkapje verplicht in onze gebouwen. Hij mag af zodra je zit. 
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Ga voordat je vertrekt naar VRIJDAG naar het toilet;
 • Was je handen voor en na een bezoek aan een locatie van VRIJDAG;
 • Schud geen handen;
 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor de les naar VRIJDAG en ga na afloop direct naar huis.

Voor de cursist

 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, hoofdpijn of koorts (38 C*);
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 C*) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je kind weer les komen volgen bij VRIJDAG;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Volg de richtlijnen van de GGD op;
 • Bij ziekte moet de docent z.s.m. op de hoogte worden gebracht. De les wordt niet ingehaald;
 • Bij ziekte van de docent gelden de reguliere voorwaarden;
 • Kom alleen naar een locatie van VRIJDAG als er een les of activiteit gepland staat;
 • Zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor de les naar VRIJDAG;
 • Kom alleen tenzij het om een kind gaat. Dan mag er één begeleider/ouder mee.
 • Vermijd contact met deurknopen, trapleuningen e.d.
 • Bij binnenkomst lokaal moeten de handen nogmaals gedesinfecteerd worden en hang je je jas aan de achterkant van de stoel;
 • Houd 1,5 meter afstand tot de docent;
 • Neem zoveel mogelijk je eigen instrumenten/ drumstokjes e.d. mee naar de les;
 • Als er gedeelde instrumenten/materialen gebruikt worden, rouleer deze niet en desinfecteer/reinig de instrumenten/materialen direct na gebruik met water en zeep of reinigingsdoekjes;
 • Vindt de docent of medewerker dat jouw gezondheidstoestand niet verantwoord is, dan moet je het pand verlaten. Een kind moet dan door een ouder/begeleider opgehaald worden;
 • Volg altijd de aanwijzingen van de docent en/of het personeel.

Voor ouders en begeleiders

 • Informeer je kinderen over de algemene veiligheid- en hygiëneregels en dat zij altijd de aanwijzingen van de medewerkers en docenten van VRIJDAG opvolgen;
 • Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
 • Volg de afspraken op met VRIJDAG of docent, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
 • Breng je kind(eren) alleen naar VRIJDAG als er een les of activiteit is gepland;
 • Breng je kind(eren) niet naar VRIJDAG als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C*) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je kind weer naar buiten;
 • Breng je kind(eren) niet naar VRIJDAG als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Volg de richtlijnen van de GGD op;
 • Bij ziekte van het kind moet de docent z.s.m. op de hoogte worden gebracht. De les wordt niet ingehaald;
 • Bij ziekte van de docent gelden de reguliere voorwaarden;
 • Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar VRIJDAG;
 • Zorg dat je kind thuis naar het toilet is heeft;
 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de les;
 • Laat je kind zijn eigen instrument/drumstokjes e.d. meenemen naar de les;
 • De docent kan de gezondheidssituatie van jouw kind niet vertrouwen. Dan mag hij besluiten om geen les te geven en dien jij met jouw kind het pand zo spoedig mogelijk verlaten.

Deel deze pagina

Heb je een vraag?

Verplicht veld