coronavirus-covid-19.jpg
coronavirus covid-19

vraag & antwoord voor cursisten

Laatste update 23 april 2020 om 14:53 uur.

VRIJDAG heeft vanaf zaterdag 14 maart alle locaties gesloten en alle activiteiten gestaakt om de verspreiding van het coronavirus covid-19 tegen te gaan. Deze sluiting heeft gevolgen voor onze cursisten.

Hieronder staan vragen die zijn gesteld over de sluiting en onze antwoorden. Mocht jouw vraag hier niet tussen staan, mail dan de cursusadministratie op doen@bijvrijdag.nl

Krijg ik lesgeld terug?

Voor de periode 14 maart tot en met 5 april hebben we besloten geen lesgeld te restitueren.

VRIJDAG is een stichting zonder winstoogmerk. Op de cursusgelden die je betaalt zit dan ook geen winstmarge. Het geld dat je voor een cursus of les betaald wordt vooral gebruikt voor onze huisvesting en het loon van onze kunstenaar-docenten. Op de kosten van onze huisvesting kunnen we helaas niet besparen. Dus op het moment dat we cursusgeld zouden restitueren, dan is onze enige mogelijkheid om onze kunstenaar-docenten minder uit te betalen.

Onze kunstenaar-docenten zijn naast docent meestal ook nog actief als kunstenaar, theatermaker of musicus. Juist tijdens deze crisis zullen ze het moeilijk hebben om daarmee een inkomen te verdienen. VRIJDAG kiest er daarom voor om onze docenten voor deze periode wél door te betalen. Hierdoor weten ze zich in ieder geval tot 6 april verzekerd van een inkomen als docent . We zijn zo solidair met onze docenten en willen ze niet nog verder duperen.

We hopen op je begrip voor onze keuze.

Over de periode na  6 april bieden we een mogelijkheid tot restitutie voor cursisten voor wie we geen online alternatief kunnen bieden. Dit zal per soort cursus of les verschillen. Alle cursisten op wie dit van toepassing is, ontvangen van VRIJDAG uiterlijk 21 mei een bericht met nadere informatie.

Cursisten die door de crisis in financiële problemen zijn gekomen, kunnen dit aangeven bij onze financiële administratie. We zoeken dan samen naar een oplossing.

Waarom worden lessen niet ingehaald?

Bij VRIJDAG volgen meer dan 2000 cursisten elke week in hun vrije tijd een cursus, route of les. In totaal bieden we dit seizoen meer dan 300 cursussen theater, muziek en beeldende kunst aan. Het vergt buiten crisistijd om al strakke planning en goede organisatie om dit in goede banen te leiden.

De bezetting van lokalen, studio’s en ateliers is dusdanig, dat er geen ruimte is om gemiste lessen tijdens onze reguliere lesweken in te halen. Onze panden zijn simpelweg niet toegerust voor een dergelijke vraag naar ruimte.

Wel doen we onze uiterste best om daar waar mogelijk, via onze docenten, online alternatieven aan te bieden.

Is VRIJDAG verzekerd voor dit soort crisissituaties?

De gezondheid en veiligheid van onze klanten, medewerkers en kunstenaar-docenten en vrijwilligers staan bij VRIJDAG altijd voorop. Daarom volgen we nauwgezet de regels omtrent bijvoorbeeld brandveiligheid en aanwezige bedrijfshulpverleners. Ook zijn we verzekerd tegen veel calamiteiten.

Een pandemie zoals die zich nu voltrekt komt gelukkig zo zelden voor – de laatste was een eeuw geleden – dat er in normale bedrijfsvoering geen rekening mee wordt gehouden. Dat geldt voor VRIJDAG net zo goed als voor alle andere stichtingen en bedrijven in Nederland die geraakt worden door de crisis.

We zijn hier, net als velen anderen, dan ook niet voor verzekerd.

Heeft VRIJDAG geen financiële reserve voor dit soort risico’s?

VRIJDAG is een voor een groot deel afhankelijk van subsidie. Dat brengt met zich mee dat we maar zeer beperkt eigen vermogen op mogen en kunnen bouwen. Een sluiting zoals nu gaande is, heeft nog grotere financiële gevolgen wanneer we voor de lopende cursussen lesgelden restitueren.

Heeft VRIJDAG hierover iets opgenomen in de Algemene Voorwaarden?

Aangezien deze situatie zodanig uitzonderlijk en nieuw is voor iedereen, heeft VRIJDAG hierover niet expliciet iets over opgenomen in haar Algemene Voorwaarden. Wel staat in Artikel 5 dat VRIJDAG te allen tijde het recht heeft om noodzakelijk geachte programmawijzigingen aan te brengen.

Deel deze pagina

Heb je een vraag?

Verplicht veld