verantwoording: lees ons jaarverslag
Jaarverslag 2019

Jaarverslag

In december 2019 hebben we onze visie herijkt en onze bestaansgrond samengevat in negen woorden: ‘iedereen in Groningen kan meedoen aan kunst en cultuur’. Hierop richten we ons als organisatie. Wat we doen en hoe we het doen lees je terug in de teksten en cijfers in dit jaarverslag, onze visie is daarin de rode draad.

Blikken we verder terug over het afgelopen jaar, dan zien we dat we een belangrijke impuls hebben gegeven aan dat ‘iedereen in Groningen kan meedoen aan kunst en cultuur’. Het mee kunnen doen begint met kennismaken, juist ook voor Groningers voor wie meedoen aan kunst en cultuur niet vanzelfsprekend is. En na die eerste kennismaking, moet een vervolg mogelijk zijn, een verduurzaming van het meedoen. Met gepaste trots constateer ik dat we zowel op het vlak van kennismaking als verduurzaming een aantal mooie stappen hebben kunnen zetten.

Allereerst de kennismaking; om meer kinderen te bereiken hebben we een forse impuls gegeven aan onze activiteiten voor het onderwijs en de kinderopvang. Onder de noemer VRIJDAG Onderwijs laten we kinderen binnen de gemeente Groningen kennismaken met deze onmisbare schakel in de persoonlijke ontwikkeling, die daarbij zoveel positieve maatschappelijke spin-off oplevert. Onze kunstenaar-docenten zijn daardoor nu ook buiten de locaties van VRIJDAG actief: van kinderopvang tot mbo.

Een tweede grote stap is het project VRIJDAG in de Buurt, waarmee in de wijken en dorpen van de gemeente Groningen kunst maken en beleven aanwakkeren en aanjagen door te verbinden en waar nodig te initiëren. In een aantal wijken werken we hierin nauw samen met De Wijk De Wereld. De eerste resultaten zijn veelbelovend en vaak hartverwarmend.

Het verduurzamen van het beleven en beoefenen van kunst en cultuur is verweven met vrijwel alles wat we als VRIJDAG doen. Het uit zich in de vernieuwing van ons aanbod, maar ook in het doorlopend opzoeken van samenwerkingen met partners binnen de cultuursector en in groeiende mate ook daarbuiten, zoals binnen de domeinen zorg en welzijn.

Als VRIJDAG Advies geven we invulling aan de provinciale steunfunctie amateurkunst. We doen dit vanuit dezelfde missie. In 2019 hebben we onszelf veel duidelijker gepositioneerd en dat is zichtbaar in de resultaten.

Onze missie is nog niet geslaagd, er blijft volop uitdaging. Maar we zetten in 2019 wel een belangrijke stap om iedereen mee te laten doen aan kunst en cultuur en daarmee die kans op meer levensgeluk aan steeds meer mensen in stad en provincie te bieden.

Pim Luiten

directeur-bestuurder
maart 2020

Heb je een vraag?

Verplicht veld