Cover.jpg

Jaarverslag

In 2017 verlegden we onze koers als organisatie en herijkten we onze positie in de samenleving. In de visie Route naar de Toekomst omschreven we wie VRIJDAG wil zijn en voor wie. De vernieuwing en verandering die hiervoor nodig is, werd in 2018 omgezet in daadkracht en overal zichtbaar.

Dat constateren we niet alleen zelf; het wordt ook opgemerkt door onze omgeving. VRIJDAG wordt steeds meer gezien als een gewenste partner om maatschappelijke impact te realiseren. We zoeken de samenwerking ook actief op. Zo verbinden we ons cursusaanbod bijvoorbeeld steeds vaker met de cultuurpijlers in de stad. En we hebben in 2018 een plan gemaakt om kunst- en cultuurparticipatie in de stadwijken van Groningen aan te jagen. Dat heeft al geleid tot een structureel partnerschap met De Wijk De Wereld. Stap voor stap worden we zo het vliegwiel binnen het Groningse cultuurveld.

Onze blik was niet alleen naar buiten gericht. We hebben onze interne organisatie flink verbeterd waardoor we professionelere en betrouwbaarder presteren. VRIJDAG kent een gezonde uitstroom en instroom van medewerkers. Dit brengt ons nieuwe energie, ook in het docententeam. Het gevoel dat alle medewerkers één groot team zijn, is in 2018 duidelijk gegroeid.

VRIJDAG streeft al sinds het ontstaan naar een centrale huisvesting, zodat Groningen één huis van de amateurkunst krijgt. Dat streven werd met kracht en resultaat voortgezet in 2018. Verkenningen en calculaties hebben ertoe geleid dat het stadsbestuur naar verwachting medio 2019 tot besluitvorming zal overgaan.

Pim Luiten
directeur-bestuurder
maart 2019

Download hier ons jaarverslag (PDF).

Heb je een vraag?

Verplicht veld