Lees ons jaarverslag
Jaarverslag 2020

Jaarverslag

Het jaar 2020 verliep heel anders dan gepland vanwege de COVID-19-pandemie. Vanaf het moment dat samenkomen werd verboden hebben we vol ingezet op het benutten van digitale mogelijkheden. KultuurLoket (voorheen VRIJDAG Advies) kreeg een heel andere maatschappelijke rol, zoals voorlichting geven aan de cultuursector over de (on)mogelijkheden tijdens de coronamaatregelen en nam het voortouw in extra wijkprogrammering tijdens de zomervakantie.

Onvermijdelijk was dat ons bereik enorm terugliep, immers in een lockdown en in een 1,5 meter-samenleving worden de mogelijk- heden om mensen deel te laten nemen aan onze activiteiten enorm beperkt. Cursussen en lessen zijn zo veel mogelijk digitaal voortgezet. We hebben door de coronasituatie ook veel nieuwe ervaringen opgedaan. Zo hebben we geleerd film theatraal in te zetten en werden er online projecten en kennissessies opgezet.

Pim Luiten,
directeur-bestuurder

Heb je een vraag?

Verplicht veld