Bij Vrijdag muzieklessen printsize-1020 - Aron.jpg
Muziekdocenten gezocht!

Vacature: Muziekdocenten

Voor de discipline Muziek zijn we op korte termijn op zoek naar een:

 • Docent Hobo: 69 instrumentale lesuren + 1 improvisatie ensemble
 • Docent Saxofoon: 78 instrumentale lesuren
 • Docent Klarinet: 288 instrumentale lesuren
 • Docent (Alt-)Viool: 40 instrumentale lesuren Altviool en 252 viool (tijdelijk vanwege ziektevervanging)

Start na de herfstvakantie (de week van 19 oktober 2020), m.u.v. de docent Klarinet, die start in januari 2021 na de kerstvakantie. 

Sta jij open voor innovatieve vormen van muziekles geven? Bij VRIJDAG ligt de nadruk op een brede muzikale ontwikkeling in kleine en grote groepen. De ontwikkeling op het eigen instrument is daarbij ondersteunend aan het (samen) muziek kunnen maken. Cursisten bij VRIJDAG werken dan ook met verschillende docenten. We stimuleren het maken van (eigen) muziek, individueel en samen.

Wij zoeken iemand die:

 • Bijna klaar is met een muziekopleiding op HBO niveau, of al beschikt over een afgeronde muziekopleiding op HBO niveau (minimaal Bachelor) of navenante werkervaring;
 • Een passie voelt voor doceren
 • Actief is als zelfstandig kunstenaar/uitvoerend muzikant in het Groningse culturele werkveld;
 • Ervaring heeft met en belangstelling heeft voor het geven van groepslessen;
 • Didactisch goed onderlegd is;
 • Ervaring heeft met het werken met kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar;
 • Inspirerende , innoverende, leerzame maar vooral ook leuke lessen geeft op eigentijdse wijze;
 • De creatieve ontwikkeling van de cursist centraal stelt;
 • (Muziek-)stijl overstijgend en/of interdisciplinair wil werken en lesgeven;
 • Cultureel ondernemer is die cursisten weet te werven, te boeien en te binden;
 • Cursisten stimuleert om met verschillende docenten te werken; dit omdat een brede muzikale ontwikkeling centraal staat;
 • Een open sociale houding heeft, flexibel en communicatief sterk is;
 • Zelfstandig, verantwoordelijk, creatief, ondernemend en verbindend is;
 • Over uitgebreide, actuele kennis beschikt en op de hoogte is van en visie heeft op wat er speelt (trends en ontwikkelingen) op het gebied van muziek(onderwijs);
 • Bereid is zich te committeren aan de visie en koers van VRIJDAG;
 • Beschikt over een geldige Verklaring Omtrent Gedrag =VOG (maximaal 6 maanden oud) voor het werken in het (cultuur-)onderwijs of bereid is deze aan te vragen.

Werkzaamheden op hoofdlijnen:

 • Het verzorgen en voorbereiden van de inhoud van de muzieklessen
 • Het geven van de muzieklessen
 • Het bijdragen aan de ontwikkeling van producten en programma’s op het gebied van amateurkunst en kunsteducatie
 • Fungeren als direct aanspreekpunt voor (collega-)docenten, cursisten en ouders
 • Bijdragen aan de doorontwikkeling van de muziekafdeling van VRIJDAG
 • Het verrichten van overige voorkomende werkzaamheden

VRIJDAG biedt jou:

 • Een uitdagende parttime functie binnen een professionele, inspirerende, informele werkomgeving
 • Ruimte voor eigen initiatief, creativiteit en ideeën
 • Een opdracht/aanstelling voor de duur van in eerste instantie 1 lesseizoen (36 lesweken) met intentie tot verlenging
 • Werken op basis van een ZZP Overeenkomst van Opdracht (of indien in loondienst op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met salaris conform CAO Kunsteducatie schaal 8).
 • Gebruik van de faciliteiten en het netwerk van VRIJDAG.
 • Mogelijke uitbreiding van werkzaamheden (afhankelijk van expertise) in de vorm van groepslessen, kamermuziek of andere vormen van muziekles geven op basisscholen, deskundigheidsbevordering bieden aan leerkrachten op basisscholen en ontwikkeling van cross-art projecten.

Informatie en procedure:

Voor deze functie wordt gelijktijdig intern en extern geworven. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang in de procedure. Je motivatiebrief voorzien van CV kun je tot en met maandag 28 september a.s. mailen naar p&o@bijvrijdag.nl

Je ontvangt uiterlijk donderdag 1 oktober per mail bericht of je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Deze gespreksronde vindt voor de docenten die na de herfstvakantie gaan starten plaats op dinsdagmiddag 6 oktober 2020. We vragen geïnteresseerden om hier rekening mee te houden.  Met inhoudelijke vragen kun je terecht bij Joris Vos, Coördinator Muziek op telefoonnummer 050-3051480. Procedurele vragen kun je stellen aan Mirjam van Vliet (adviseur p&o) via 050-3051402.

Over VRIJDAG

VRIJDAG is het huis van de amateurkunst voor Groningen. VRIJDAG ondersteunt en stimuleert kunst maken in de vrije tijd in stad en provincie. We zijn in 2014 ontstaan uit een fusie tussen het Kunstencentrum Groningen en de Stedelijke Muziekschool Groningen; VRIJDAG is zo een jonge organisatie met een schat aan ervaring; een creatieve broedplaats waar je altijd buiten de lijntjes kleurt.

We ondersteunen de amateurkunst in stad en provincie en we bieden activiteiten aan in de disciplines beeldende kunst, theater en muziek. VRIJDAG heeft een kleine 100 medewerkers in loondienst en werkt samen met een vaste schil van zo’n 75 freelancers en 40 vrijwilligers. Onze visie is hier te downloaden.

VRIJDAG Aanbod verzorgt alle cursussen, lessen, workshops en opleidingen binnen de genoemde disciplines. Naast docenten die lesgeven bestaat dit organisatieonderdeel uit een programmamanager, vier programmeurs (per discipline één + een programmeur Onderwijs) en een ondersteunend team. Binnen de discipline Muziek is naast de inhoudelijk programmeur ook een coördinator werkzaam die leiding geeft aan de muziekdocenten.

Deel deze pagina

Heb je een vraag?

Verplicht veld