Beeldende kunst Groningen.jpg
vacature programmeur beeldende kunst

Projectleider Programmering Beeldende Kunst

Wegens de op handen zijnde pensionering van onze huidige projectleider programmering Beeldende Kunst is de afdeling Aanbod op zoek naar een Projectleider Programmering Beeldende Kunst (0,5 fte).

Werklocatie:                                                    Walstraat 34 in Groningen

Salaris/arbeidsvoorwaarden:                       Schaal 10, conform CAO Kunsteducatie

Contractvorm:                                                Contract voor bepaalde tijd (1 jaar) met uitzicht op verlenging

In dienst per:                                                   1 maart 2019

De afdeling Aanbod:

Onder het motto Maak het bij VRIJDAG biedt VRIJDAG Groningers de kans samen muziek, theater en beeldende kunst te maken. Door kunst te maken ontdek en ontwikkel je talenten. Je krijgt een taal en de instrumenten om je eigenheid te vormen en te uiten, wat belangrijk is in een samenleving die een doorlopende zoektocht vergt naar culturele identiteit.

VRIJDAG Aanbod biedt een breed palet van activiteiten in de kunstdisciplines theater, muziek en beeldende kunst in de vorm van cursussen, routes, lessen, workshops, opleidingen, projecten, etc.

De afdeling bestaat uit:

 • een programmeringsteam, gevormd door de programmamanager en de projectleiders programmering per discipline
 • een (klant)administratie- en productieteam
 • een groot team van docenten

Het programmeringsteam is verantwoordelijk voor vernieuwing en ontwikkeling van (bestaand) aanbod. Ieder afzonderlijk zijn zij aanspreekpunt voor en linking pin naar de docenten uit hun discipline.

De functie Projectleider Programmering Beeldende Kunst heeft als hoofdtaken:

 1. Het (mede) ontwikkelen van beleid (extern of intern gericht)
 2. Het coördineren van de eenheid Beeldende Kunst
 3. Het leiden van projecten en programmering op het gebied van Beeldende Kunst
 4. Het bijdragen aan de leiding van de afdeling Beeldende Kunst

Het accent van de taakinvulling ligt op het gebied van:

 • Programmeren van het activiteitenaanbod in samenwerking met de overige leden van het programmeringsteam, waarbij tevens gezocht wordt naar cross-overs
 • Op het gebied van beeldende kunst inhoudelijk bijdragen aan de ontwikkeling van (nieuw) aanbod in de vrije tijd en in het onderwijs i.s.m. de projectleider programmering onderwijs
 • Artistieke leiding van de afdeling beeldende kunst
 • Aansturing van docenten beeldende kunst m.b.t. de programmering, zowel inhoudelijk als organisatorisch

Een volledige functiebeschrijving is op te vragen via p&o@bijvrijdag.nl

Functie-eisen

 • een vakgerichte afgeronde opleiding, minimaal op hbo-niveau
 • minimaal vijf jaar relevante werkervaring
 • communicatief sterk
 • zelfstandig, creatief, ondernemend, inspirerend en verbindend
 • kan projectmatig werken, heeft ervaring met het organiseren en coördineren van activiteiten en met het aansturen van mensen
 • heeft ervaring in de culturele sector, als docent beeldende kunst of als programmeur
 • heeft visie, is proactief en enthousiast, kan improviseren en out of the box denken
 • heeft uitgebreide, actuele kennis op het gebied van beeldende kunst en didactiek
 • is stressbestendig en kan hoofd- en bijzaken onderscheiden en daar de prioritering van werk op aanpassen
 • is op de hoogte van wat er speelt (trends en ontwikkelingen) op het gebied van kunst en cultuur en de maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot kunst en cultuur
 • heeft een relevant netwerk of is in staat het netwerk in een korte tijd te verwerven

Procedure en informatie:

Voor deze functie wordt gelijktijdig intern en extern geworven. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang in de procedure. Uiterste datum voor het kenbaar maken van interesse is woensdag 9 januari 2019. 

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je op vrijdag 21 of 28 december a.s. tussen 10 en 13 uur contact opnemen met Marleen Dijkstra, Programmamanager Aanbod op telefoonnummer 050-3051456.

Voor vragen m.b.t. de procedure kun je op dezelfde data tussen 10 en 13 uur contact opnemen met Mirjam van Vliet, adviseur P&O op tel. nr. 050-3051402.

Interesse:

Heb je interesse en voldoe je aan de functie-eisen mail dan vóór donderdag 10 januari 2019 je motivatie en CV naar p&o@bijvrijdag.nl. De eerste selectiegesprekken vinden plaats op donderdagochtend 17 januari 2019. Uiterlijk vrijdag 11 januari a.s. ontvangen belangstellenden bericht of ze hiervoor uitgenodigd zijn.  

VRIJDAG
Afdeling Personeel & Organisatie
T.a.v. Mirjam van Vliet
Sint Jansstraat 7
9712 JM Groningen

E-mail: p&o@bijvrijdag.nl