de kracht van kunst & cultuur binnen zorg & welzijn

Kracht van Cultuur

VRIJDAG, het huis van de amateurkunst, ziet overal de positieve maatschappelijke effecten van samen kunst maken. 

In onze lessen en cursusssen komen mensen samen vanuit alle geledingen van de Groningse samenleving om muziek, theater en beeldende kunst te maken. Ontmoeting, leren luisteren naar elkaar, samen mooie ervaringen maken en delen, je durven uiten, grenzen verleggen, troost, hoop en liefde - de kracht van samen kunst maken is de kracht van VRIJDAG.

We willen die kracht steeds vaker ook buiten de muren van onze locaties losmaken en aanjagen. Bijvoorbeeld met VRIJDAG in de Buurt, ons project om de Groningse wijken nog mooier en leefbaarder te maken. We werken hierin nauw samen met De Wijk de Wereld.

Maar we zien nog veel meer kansen; binnen zorg en welzijn worden kunst en cultuur vaak al gezien als middelen om genezing te bevorderen of rouw te verwerken, maar ook om mensen uit een isolement te halen en maatschappelijke problemen bespreekbaar te maken. 

Hoe kunnen zorg en welzijn in Groningen nog beter profiteren van de kracht van kunst en cultuur? In de inspiratiesessie tijdens Let's Gro deelden we mooie voorbeelden en zochten we samen naar antwoorden op deze vraag.

Gasten

Gasten waren onder meer:

Dansen met Parkinson
Krasse Kunst
Kunst geeft kracht
Kunst en geld
Kunst op recept
Kunst en contact
Heb je een vraag?

Verplicht veld