Navigatie overslaan
Kies je cursus

Missie en Visie

Visie

Dat cultuur een wezenlijke bijdrage levert aan de leefbaarheid is inmiddels een algemeen aanvaard en erkend gegeven. Cultuur zet mensen anders aan het denken, verbreedt de blik op de wereld en doet verwonderen.

Diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat deelnemen aan cultuur een verbindend effect heeft, ontplooiing en talentontwikkeling tot stand brengt, empowerment vergroot en een bijdrage levert aan het herdefiniëren van de eigen identiteit.

Cultuur is een manier om te reflecteren op de eigen fascinaties en interesses door te maken en te creëren. Onderwerpen vanuit de volle breedte belichten, veel uiteenlopende ideeën bedenken, soms zelfs chaos creëren om tot (een nieuwe) orde te komen; belangrijke elementen die ook bijdragen aan het ontwikkelen van de 21st century skills bij jongeren.

In samenwerking met de gemeente Groningen heeft VRIJDAG het project VRIJDAG in de Buurt opgezet.

Missie

Met het programma VRIJDAG in de buurt willen we cultuurparticipatie in de volle breedte ontsluiten voor alle bewoners van de wijken van Groningen. We willen vooral mensen betrekken, die niet vanzelfsprekend in aanraking komen met cultuur. Bijvoorbeeld omdat ze het niet kunnen betalen, omdat ze denken dat cultuur niet voor hen is, omdat ze de stap niet durven zetten of omdat ze überhaupt nooit geprikkeld zijn om iets te doen met cultuur.

Meer weten?