Navigatie overslaan
Kies je cursus
Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken binnen VRIJDAG.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) komt in de regel zes keer per jaar bijeen en hanteert de uitgangspunten van de Governance Code Cultuur. Het lidmaatschap van de RvT is onbezoldigd, de leden worden benoemd voor een termijn van 4 jaar en zijn twee maal herbenoembaar. De RvT heeft haar werkwijze vastgelegd in haar reglement.

Profiel

Van leden van de Raad van Toezicht verwachten we:

 • een grote belangstelling voor amateurkunst en kunst- en cultuureducatie;
 • ruime bestuurlijke en bij voorkeur ook toezichthoudende ervaring;
 • hun sporen verdiend hebben in het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties of de politiek;
 • bereid zijn zich als ambassadeur in te zetten voor VRIJDAG;
 • sterke sociale binding hebben met Groningen (stad en provincie).

Samenstelling

Nevenfuncties

Februari 2024

Bé Schollema

Hoofdfunctie: wethouder gemeente Westerkwartier
Nevenfuncties uit hoofde van functie wethouder Westerkwartier:

 • Lid AB GR Afvalbeheer Regio Centraal Groningen
 • Lid AB GR Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten
 • Lid Adviescommissie Jeugdhulp
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Waterbedrijf Groningen
 • Lid Algemene Vergadering van Afvalsturing Friesland NV
 • Lid commissie Energie VEGANN
 • Lid Stuurgroep Campus Leek
 • Lid Stuurgroep Klimaatadaptatie Groningen Noord Drenthe
 • Lid stuurgroep Regionaal Meldpunt en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters
 • Lid Stuurgroep Regionale Adaptatie Strategie Groningen/Drenthe (DPRA)
 • Lid Stuurgroep Regionale Energie Strategie (RES) Groningen
 • Lid Stuurgroep Omgevingstraject Grijpskerk Norg
 • Lid Stuurgroep Waterketen Groningen Drenthe
 • Voorzitter Stuurgroep Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)
 • Voorzitter Regionaal Overleg Gemeenten en Onderwijs (ROGO)

Nevenfuncties op persoonlijke titel (behalve RvT VRIJDAG):

 • Eigenaar Plan B (betaald)
 • Bestuurslid Hindrik Schollemafonds (onbetaald)
 • Bestuurslid Groningen Groeit Op (onbetaald)
 • Lid Raad van Inspiratie van Wijkmakers (onbetaald)

Renée Hageman

Hoofdfunctie: Zelfstandige in HR advies én extern Vertrouwenspersoon
Nevenfunctie (behalve RvT VRIJDAG):

 • Lid van een Klachtencommissie

Minke Haveman

Hoofdfunctie: Zelfstandige in communicatie, marketing en copywriting; eigenaar MNKE, bureau voor verhalende marketing
Nevenfunctie (behalve RvT VRIJDAG):

 • Voorzitter stichting Lutje Geluk
 • Eigenaar MoedersinGroningen.nl

Jacob Fröhlich

Hoofdfunctie: Directeur Theater & Cinema De Winsinghhof
Nevenfunctie (behalve RvT VRIJDAG):

 • Commissielid Theater, binnen de VSCD (Kring lokale podia)

Carl Blijd

Hoofdfunctie: ZZP Psychiater/Zorgbestuurder
Nevenfunctie (behalve RvT VRIJDAG):

 • Bestuurslid Kung Fu/Wushu vereniging Bao Trieu/Blijd
 • Bestuurslid van 2 slapende stichtingen
  • Bestuurslid Stichting “Tjim-Lin De Gouden Lelie”, Curaçao
  • Bestuurslid Stichting Quintus Vijf Cultuur fonds

Frank Bos

Hoofdfunctie: Manager Bedrijfsvoering bij FPC Dr. S. van Mesdag
Nevenfunctie (behalve RvT VRIJDAG):

 • Lid Raad van Toezicht - Noord-Nederlands Orkest
 • Bestuurslid Provinciale Brassband Groningen

Gijs Meijer

Hoofdfunctie: Senior Adviseur DEN, Kennisinstituut Cultuur & Digitale Transformatie
Nevenfunctie (behalve RvT VRIJDAG):

 • Penningmeester Stichting van Sytzama Colenbrander