Coronamaatregelen
Noorderbuitensingel

Coronamaatregelen Noorderbuitensingel

Voor de cursist

 • Bij ziekte moet de docent z.s.m. op de hoogte worden gebracht. De les wordt niet ingehaald;
 • Bij ziekte van de docent gelden de reguliere voorwaarden;
 • Kom alleen naar een locatie van VRIJDAG als er een les of activiteit gepland staat;
 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor de les naar VRIJDAG;
 • Kom alleen tenzij het om een kind gaat;
 • Houd 1,5 meter afstand;
 • Vanaf 13 jaar is een mondkapje verplicht in onze gebouwen. Hij mag af zodra je zit;
 • Neem indien mogelijk eigen materiaal mee;
 • Zingen en schreeuwen in groepsverband is toegestaan;
 • Als er gedeelde materialen gebruikt worden, rouleer deze niet en desinfecteer/reinig de materialen direct na gebruik met water en zeep of reinigingsdoekjes;
 • Vindt de docent of medewerker dat jouw gezondheidstoestand niet verantwoord is, dan moet je het pand verlaten. Een kind moet dan door een ouder/begeleider opgehaald worden;
 • Volg altijd de aanwijzingen van de docent en/of het personeel.

Voor ouders en begeleiders

 • Informeer je kinderen over de algemene veiligheid- en hygiëneregels en dat zij altijd de aanwijzingen van de medewerkers en docenten van VRIJDAG opvolgen;
 • Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
 • Volg de afspraken op met VRIJDAG of docent, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
 • Breng je kind(eren) alleen naar VRIJDAG als er een les of activiteit is gepland;
 • Breng je kind(eren) niet naar VRIJDAG als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19);
 • Bij ziekte van het kind moet de docent z.s.m. op de hoogte worden gebracht. De les wordt niet ingehaald;
 • Bij ziekte van de docent gelden de reguliere voorwaarden;
 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de les;
 • De docent kan de gezondheidssituatie van jouw kind niet vertrouwen. Dan mag hij besluiten om geen les te geven en dien jij met jouw kind het pand zo spoedig mogelijk verlaten.

Heb je vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar corona@bijvrijdag.nl.

Heb je een vraag?

Verplicht veld