coronavirus-covid-19.jpg
Coronamaatregelen VRIJDAG Prinsentheater

Coronamaatregelen VRIJDAG Prinsentheater

Voor de cursist

 • Bij ziekte moet de docent z.s.m. op de hoogte worden gebracht. De les wordt niet ingehaald;
 • Bij ziekte van de docent gelden de reguliere voorwaarden;
 • Kom alleen naar een locatie van VRIJDAG als er een les of activiteit gepland staat;
 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor de les naar VRIJDAG;
 • Kom alleen tenzij het om een kind gaat;
 • De gezondheidsregels worden voor aanvang van de cursus aan de jou bekend gemaakt, bij aankomst op locatie meld jij je bij de voordeur. Daar wordt je door de beheerder gecheckt of de jij en jouw omgeving klachtenvrij is. Loop daarna direct door naar het lokaal;
 • Vermijd contact met deurknopen, trapleuningen e.d.;
 • Hang de jas aan de kapstok en het zover mogelijk uit elkaar;
 • Bij binnenkomst lokaal moeten de handen gedesinfecteerd worden;
 • Houd 1,5 meter afstand tot de docent;
 • Neem indien mogelijk zoveel eigen materiaal mee. Grimeren en omkleden doe je thuis;
 • Er mag tijdens de les niet hard geroepen en gezongen worden. Ook op de grond gaan liggen wordt afgeraden. 
 • Als er gedeelde materialen gebruikt worden, rouleer deze niet en desinfecteer/reinig de materialen direct na gebruik met water en zeep of reinigingsdoekjes;
 • Vindt de docent of medewerker dat jouw gezondheidstoestand niet verantwoord is, dan moet je het pand verlaten. Een kind moet dan door een ouder/begeleider opgehaald worden;
 • Verlaat na de les direct het pand en de tuin;
 • Volg altijd de aanwijzingen van de docent en/of het personeel.

Voor ouders en begeleiders

 • Informeer je kinderen over de algemene veiligheid- en hygiëneregels en dat zij altijd de aanwijzingen van de medewerkers en docenten van VRIJDAG opvolgen;
 • Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
 • Volg de afspraken op met VRIJDAG of docent, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
 • Breng je kind(eren) alleen naar VRIJDAG als er een les of activiteit is gepland;
 • Breng je kind(eren) niet naar VRIJDAG als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 37,5 C*) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je kind weer naar buiten;
 • Breng je kind(eren) niet naar VRIJDAG als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat jouw kind tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet jouw kind thuis blijven tot 10 dagen na het laatste contact;
 • Bij ziekte van het kind moet de docent z.s.m. op de hoogte worden gebracht. De les wordt niet ingehaald;
 • Bij ziekte van de docent gelden de reguliere voorwaarden;
 • Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar VRIJDAG;
 • Zorg dat je kind thuis naar het toilet is geweest;
 • Grime indien nodig wordt thuis opgebracht en kostuums worden thuis aangetrokken;
 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de les;
 • Breng je kind via de aangegeven looproute naar het lokaal en verlaat daarna het pand. Bij het ophalen wacht je buiten. Wachten tijdens de les in de tuin of het pand is helaas niet mogelijk;
 • Blijf niet hangen na afloop van de les;
 • De docent kan de gezondheidssituatie van jouw kind niet vertrouwen. Dan mag hij besluiten om geen les te geven en dien jij met jouw kind het pand zo spoedig mogelijk verlaten.
Heb je een vraag?

Verplicht veld