Coronamaatregelen
Noorderbuitensingel

Coronamaatregelen Noorderbuitensingel

Voor de cursist

 • Bij ziekte moet de docent z.s.m. op de hoogte worden gebracht. De les wordt niet ingehaald;
 • Bij ziekte van de docent gelden de reguliere voorwaarden;
 • Kom alleen naar een locatie van VRIJDAG als er een les of activiteit gepland staat;
 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor de les naar VRIJDAG;
 • Kom alleen tenzij het om een kind gaat;
 • Bij aankomst op locatie meld jij je bij de voordeur. Daar word je door de beheerder gecheckt of jij en jouw omgeving klachtenvrij is. Loop daarna direct door naar het lokaal;
 • Vermijd contact met deurknoppen, trapleuningen e.d.;
 • Hang je jas aan de kapstok;
 • Bij binnenkomst lokaal moeten de handen gedesinfecteerd worden;
 • Houd 1,5 meter afstand tot de docent;
 • Neem indien mogelijk eigen materiaal mee. Grimeren en omkleden doe je thuis;
 • Zingen en schreeuwen in groepsverband is toegestaan;
 • Als er gedeelde materialen gebruikt worden, rouleer deze niet en desinfecteer/reinig de materialen direct na gebruik met water en zeep of reinigingsdoekjes;
 • Vindt de docent of medewerker dat jouw gezondheidstoestand niet verantwoord is, dan moet je het pand verlaten. Een kind moet dan door een ouder/begeleider opgehaald worden;
 • Verlaat na de les direct het pand en de tuin;
 • Volg altijd de aanwijzingen van de docent en/of het personeel.

Voor ouders en begeleiders

 • Informeer je kinderen over de algemene veiligheid- en hygiëneregels en dat zij altijd de aanwijzingen van de medewerkers en docenten van VRIJDAG opvolgen;
 • Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
 • Volg de afspraken op met VRIJDAG of docent, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
 • Breng je kind(eren) alleen naar VRIJDAG als er een les of activiteit is gepland;
 • Breng je kind(eren) niet naar VRIJDAG als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 37,5 C*) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je kind weer naar buiten;
 • Breng je kind(eren) niet naar VRIJDAG als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat jouw kind tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet jouw kind thuis blijven tot 10 dagen na het laatste contact;
 • Bij ziekte van het kind moet de docent z.s.m. op de hoogte worden gebracht. De les wordt niet ingehaald;
 • Bij ziekte van de docent gelden de reguliere voorwaarden;
 • Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar VRIJDAG;
 • Zorg dat je kind thuis naar het toilet is geweest;
 • Grime indien nodig wordt thuis opgebracht en kostuums worden thuis aangetrokken;
 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de les;
 • Wacht buiten met jouw kind totdat een beheerder jouw kind roept bij de deur. Dit geldt ook voor het ophalen. Wachten tijdens de les in de tuin of het pand is mogelijk mits men op 1,5 meter op een vaste plek kan zitten of staan;
 • Blijf niet hangen na afloop van de les;
 • De docent kan de gezondheidssituatie van jouw kind niet vertrouwen. Dan mag hij besluiten om geen les te geven en dien jij met jouw kind het pand zo spoedig mogelijk verlaten.

Heb je vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar corona@bijvrijdag.nl.

Heb je een vraag?

Verplicht veld