Coronamaatregelen
Sint Jansstraat

Coronamaatregelen Sint Jansstraat

Voor de cursist

 • Bij ziekte moet de docent z.s.m. op de hoogte worden gebracht. De les wordt niet ingehaald;
 • Bij ziekte van de docent gelden de reguliere voorwaarden;
 • Kom alleen naar een locatie van VRIJDAG als er een les of activiteit gepland staat;
 • Kom alleen tenzij het om een kind gaat. Kinderen tot en met 12 jaar worden door één ouder/begeleider naar het lokaal gebracht en na afloop van de les ook weer opgehaald bij het lokaal. Wachten tijdens de les is mogelijk mits op 1,5 m afstand tot anderen;
 • Cursisten 12+ mogen zelfstandig het pand in via de aangeven looproutes naar de les;
 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor de les;
 • Houd 1,5 meter afstand tot de docent;
 • Neem zoveel mogelijk je eigen instrumenten/ drumstokjes e.d. mee naar de les;
 • Bij groep lessen/orkestrepetities alleen je eigen instrument en evt. bladmuziek meenemen. Laat (school)tassen e.d. thuis, neem je eigen drinken mee en eten is niet toegestaan tijdens de lessen. Gebruikte flesjes neem je weer mee naar huis;
 • Neem je eigen vocht opnemende doek mee om de condens uit jouw blaasinstrument op te vangen. Hiermee maak je de oppervlaktes (ook de vloer) waar de condens vocht terecht komt zelf schoon. De vocht opnemende doek neem je mee naar huis;
 • Als er gedeelde instrumenten/materialen gebruikt worden, rouleer deze niet en desinfecteer/reinig de instrumenten/materialen direct na gebruik met water en zeep of reinigingsdoekjes;
 • Bij 1 op 1 blaas- en zanglessen wordt er gewerkt met een scherm tussen de docent en cursist. Deze moet regelmatig worden schoongemaakt met zeepwater (spray) en een doekje. Dit is aanwezig in het lokaal;
 • Vindt de docent of medewerker dat jouw gezondheidstoestand niet verantwoord is, dan moet je het pand verlaten. Een kind moet dan door een ouder/begeleider opgehaald worden;
 • Verlaat na de les direct het pand;
 • Volg altijd de aanwijzingen van de docent en/of het personeel.

Looproutes 👣

 • Lokaal 25, 26, 27 en 35, 36, 37 via trappenhuis tuin naar binnen en naar buiten via trap studio 10 naar de tuin. Uit via hek achteruitgang tuin;
 • Lokaal 6 en 8 via trappenhuis tuin naar binnen> uit langs kopieerhok/keuken uit via schuifdeur;
 • 1e en 2de verdieping: lokaal 20, 21, 22, 23, 24 en 30, 31, 32, 33, en 34 via trappenhuis tuin naar binnen bij de wc’s de trap naar boven. Uit via grote trappenhal door de schuifdeur;
 • Basement in via de trap naar de kelder in de tuin en uit via schuifdeur;
 • Lokaal 40, 41, 42, 43 en 44 bij lokaal 1 naar boven en uit via trap naar café. Uit via hek tuin.

Voor ouders en begeleiders

 • Informeer je kinderen over de algemene veiligheid- en hygiëneregels en dat zij altijd de aanwijzingen van de medewerkers en docenten van VRIJDAG opvolgen;
 • Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
 • Volg de afspraken op met VRIJDAG of docent, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
 • Breng je kind(eren) alleen naar VRIJDAG als er een les of activiteit is gepland;
 • Breng je kind(eren) niet naar VRIJDAG als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 37,5 C*) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je kind weer naar buiten;
 • Breng je kind(eren) niet naar VRIJDAG als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat jouw kind tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet jouw kind en zijn huisgenoten thuis blijven tot 10 dagen na het laatste contact;
 • Bij ziekte van het kind moet de docent z.s.m. op de hoogte worden gebracht. De les wordt niet ingehaald;
 • Bij ziekte van de docent gelden de reguliere voorwaarden;
 • Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar VRIJDAG;
 • Laat je kind zijn eigen instrument/drumstokjes e.d. meenemen naar de les;
 • Neem zoveel mogelijk je eigen instrumenten/ drumstokjes e.d. mee naar de les;
 • Bij groep lessen/orkestrepetities geef je alleen het instrument en evt. bladmuziek mee. Laat (school)tassen e.d. thuis, geef ze eigen drinken mee en eten is niet toegestaan tijdens groepslessen/orkestrepetities. Gebruikte flesjes worden weer mee naar huis genomen;
 • Geef je kind een vocht opnemende doek mee om de condens uit het (blaas)instrument op te vangen. Hiermee maakt je kind de oppervlaktes (ook de vloer) waar de condens vocht op terecht komt zelf schoon. De vocht opnemende doek neemt je kind weer mee naar huis;
 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor de les naar VRIJDAG en ga via hoofdingang Sint Jansstraat naar binnen;
 • Eén ouder/begeleider mag mee het pand in via de aangegeven route om je kind t/m 12 jaar naar het lokaal te brengen. Daarna vertrek je en mag je een paar minuten voor het einde van de les je kind weer ophalen bij het lokaal. Ook dan neem je de aangeven route en verlaat je samen met je kind het pand.
 • Eén ouder/begeleider mag mee het pand in via de aangegeven route om je kind t/m 12 jaar naar het lokaal te brengen. Wachten tijdens de les is toegestaan in het pand en/of tuin mits op 1,5 m afstand tot anderen;
 • Blijf niet hangen na afloop van de les en verlaat het pand door het hek Forumzijde of schuifdeur;
 • De docent kan de gezondheidssituatie van jouw kind niet vertrouwen. Dan mag hij besluiten om geen les te geven en dien jij met jouw kind het pand zo spoedig mogelijk verlaten.

Heb je vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar corona@bijvrijdag.nl.

Muziek bij VRIJDAG tijdens corona
Heb je een vraag?

Verplicht veld