Coronamaatregelen
Sint Jansstraat

Coronamaatregelen Sint Jansstraat

Voor de cursist

 • Bij ziekte moet de docent z.s.m. op de hoogte worden gebracht. De les wordt niet ingehaald;
 • Bij ziekte van de docent gelden de reguliere voorwaarden;
 • Kom alleen naar een locatie van VRIJDAG als er een les of activiteit gepland staat;
 • Kom alleen tenzij het om een kind gaat. Kinderen tot en met 12 jaar worden door één ouder/begeleider naar het lokaal gebracht en na afloop van de les ook weer opgehaald bij het lokaal. Wachten tijdens de les is mogelijk mits op 1,5 m afstand tot anderen;
 • Cursisten 12+ mogen zelfstandig het pand in naar de les;
 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor de les;
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Vanaf 13 jaar is een mondkapje verplicht in onze gebouwen. Hij mag af zodra je zit;
 • Neem zoveel mogelijk je eigen instrumenten/ drumstokjes e.d. mee naar de les;
 • Bij groep lessen/orkestrepetities alleen je eigen instrument en evt. bladmuziek meenemen. Laat (school)tassen e.d. thuis, neem je eigen drinken mee en eten is niet toegestaan tijdens de lessen. Gebruikte flesjes neem je weer mee naar huis;
 • Neem je eigen vocht opnemende doek mee om de condens uit jouw blaasinstrument op te vangen. Hiermee maak je de oppervlaktes (ook de vloer) waar de condens vocht terecht komt zelf schoon. De vocht opnemende doek neem je mee naar huis;
 • Als er gedeelde instrumenten/materialen gebruikt worden, rouleer deze niet en desinfecteer/reinig de instrumenten/materialen direct na gebruik met water en zeep of reinigingsdoekjes;
 • Bij 1 op 1 blaas- en zanglessen wordt er gewerkt met een scherm tussen de docent en cursist. Deze moet regelmatig worden schoongemaakt met zeepwater (spray) en een doekje. Dit is aanwezig in het lokaal;
 • Vindt de docent of medewerker dat jouw gezondheidstoestand niet verantwoord is, dan moet je het pand verlaten. Een kind moet dan door een ouder/begeleider opgehaald worden;
 • Volg altijd de aanwijzingen van de docent en/of het personeel.

Voor ouders en begeleiders

 • Informeer je kinderen over de algemene veiligheid- en hygiëneregels en dat zij altijd de aanwijzingen van de medewerkers en docenten van VRIJDAG opvolgen;
 • Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
 • Volg de afspraken op met VRIJDAG of docent, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
 • Breng je kind(eren) alleen naar VRIJDAG als er een les of activiteit is gepland;
 • Breng je kind(eren) niet naar VRIJDAG als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19);
 • Bij ziekte van het kind moet de docent z.s.m. op de hoogte worden gebracht. De les wordt niet ingehaald;
 • Bij ziekte van de docent gelden de reguliere voorwaarden;
 • Laat je kind zijn eigen instrument/drumstokjes e.d. meenemen naar de les;
 • Bij groep lessen/orkestrepetities geef je alleen het instrument en evt. bladmuziek mee. Laat (school)tassen e.d. thuis, geef ze eigen drinken mee, eten is niet toegestaan tijdens groepslessen/orkestrepetities. Gebruikte flesjes worden weer mee naar huis genomen;
 • Geef je kind een vocht opnemende doek mee om de condens uit het (blaas)instrument op te vangen. Hiermee maakt je kind de oppervlaktes (ook de vloer) waar de condens vocht op terecht komt zelf schoon. De vocht opnemende doek neemt je kind weer mee naar huis;
 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor de les naar VRIJDAG en ga via hoofdingang Sint Jansstraat naar binnen;
 • Eén ouder/begeleider mag mee het pand in via de aangegeven route om je kind t/m 12 jaar naar het lokaal te brengen. Daarna vertrek je en mag je een paar minuten voor het einde van de les je kind weer ophalen bij het lokaal;
 • Eén ouder/begeleider mag mee het pand in om je kind t/m 12 jaar naar het lokaal te brengen. Wachten tijdens de les is toegestaan in het pand en/of tuin;
 • De docent kan de gezondheidssituatie van jouw kind niet vertrouwen. Dan mag hij besluiten om geen les te geven en dien jij met jouw kind het pand zo spoedig mogelijk verlaten.

Heb je vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar corona@bijvrijdag.nl.

Muziek bij VRIJDAG tijdens corona
Heb je een vraag?

Verplicht veld