coronavirus-covid-19.jpg
Coronamaatregelen Sint Jansstraat

Coronamaatregelen Sint Jansstraat

Voor de cursist

 • Bij ziekte moet de docent z.s.m. op de hoogte worden gebracht. De les wordt niet ingehaald;
 • Bij ziekte van de docent gelden de reguliere voorwaarden;
 • De docent neemt contact met jou of met de ouder/begeleider op. De gezondheidsregels worden met jou doorgenomen en de docent checkt of jij en jouw omgeving klachtenvrij zijn;
 • Kom alleen naar een locatie van VRIJDAG als er een les of activiteit gepland staat;
 • Kom alleen tenzij het om een kind gaat. Eén ouder of begeleider mag mee tot aan de tuin waar de docent het kind ophaalt voor de les. de ouder of begeleider verlaat de tuin via het hek achteruitgang en haalt het via de hoofdingang Sint Jansstraat in de tuin weer op. Wachten tijdens de les van het kind is niet mogelijk.
 • Kinderen tot en met 12 jaar worden altijd door de docent opgehaald. Cursisten 12 + mogen zelfstandig het pand in via de aangeven looproutes naar de les;
 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor de les naar VRIJDAG en ga via hoofdingang Sint Jansstraat naar binnen, schrijf je in bij de receptie in het café en loop dan door naar de tuin;
 • Was je handen bij de wastafel in de tuin en loop dan door naar het lokaal via de aangegeven looproute (zie kopje looproutes hieronder);
 • Vermijd contact met deurknopen, trapleuningen e.d.;
 • Bij binnenkomst lokaal moeten de handen nogmaals gedesinfecteerd worden en hang je je jas aan de achterkant van de stoel;
 • Houd 1,5 meter afstand tot de docent;
 • Neem zoveel mogelijk je eigen instrumenten/ drumstokjes e.d. mee naar de les; neem een handdoek mee naar de les zodat je zelf de condens kunt opvangen;
 • Bij groep lessen/orkestrepetities alleen je eigen instrument en evt. bladmuziek meenemen. Laat (school)tassen e.d. thuis, neem je eigen drinken mee en eten is niet toegestaan tijdens groepslessen/orkestrepetities. Gebruikte flesjes neem je weer mee naar huis. Wees aardig en respectvol naar elkaar. Het blijft voor iedereen wennen;
 • Neem je eigen vocht opnemende doek mee om de condens uit jouw blaasinstrument op te vangen. Hiermee maak je de oppervlaktes (ook de vloer) waar de condens vocht terecht komt zelf schoon. De vocht opnemende doek neem je mee naar huis;
 • Als er gedeelde instrumenten/materialen gebruikt worden, rouleer deze niet en desinfecteer/reinig de instrumenten/materialen direct na gebruik met water en zeep of reinigingsdoekjes. LET OP; check bij je docent waarmee je het beste je instrument schoon kan maken;
 • Bij 1 op 1 blaas- en zanglessen wordt er gewerkt met een scherm tussen de docent en cursist. Deze moet regelmatig worden schoongemaakt met zeepwater (spray) en een doekje. Dit is aanwezig in het lokaal. De docent en cursist maken beide hun eigen zijde schoon met wegwerphandschoenen aan. Ook moet de vloer schoongemaakt worden indien er bv condenswater op ligt;
 • De cursist maakt het scherm schoon na de les. Bij jonge kinderen doet de docent beide zijden van het scherm;
 • Vindt de docent of medewerker dat jouw gezondheidstoestand niet verantwoord is, dan moet je het pand verlaten. Een kind moet dan door een ouder/begeleider opgehaald worden;
 • Verlaat na de les direct het pand;
 • Volg altijd de aanwijzingen van de docent en/of het personeel.

 

Looproutes 👣

 • Lokaal 25, 26, 27 en 35, 36, 37 via trappenhuis tuin naar binnen en naar buiten via trap studio 10 naar de tuin. Uit via hek achteruitgang tuin;
 • Lokaal 6 en 8 via trappenhuis tuin naar binnen> uit langs kopieerhok/keuken uit via schuifdeur;
 • 1e en 2de verdieping: lokaal 20, 21, 22, 23, 24 en 30, 31, 32, 33, en 34 via trappenhuis tuin naar binnen bij de wc’s de trap naar boven. Uit via grote trappenhal door de schuifdeur;
 • Basement in via de tra[ naar de kelder in de tuin en uit via schuifdeur;
 • Lokaal 40, 41, 42, 43 en 44 bij lokaal 1 naar boven en uit via trap naar café. Uit via hek tuin.

Voor ouders en begeleiders

 • Informeer je kinderen over de algemene veiligheid- en hygiëneregels en dat zij altijd de aanwijzingen van de medewerkers en docenten van VRIJDAG opvolgen;
 • Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
 • Volg de afspraken op met VRIJDAG of docent, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
 • Breng je kind(eren) alleen naar VRIJDAG als er een les of activiteit is gepland;
 • Breng je kind(eren) niet naar VRIJDAG als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C*) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je kind weer naar buiten;
 • Breng je kind(eren) niet naar VRIJDAG als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat jouw kind tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet jouw kind en zijn huisgenoten thuis blijven tot 10 dagen na het laatste contact;
 • Bij ziekte van het kind moet de docent z.s.m. op de hoogte worden gebracht. De les wordt niet ingehaald;
 • Bij ziekte van de docent gelden de reguliere voorwaarden;
 • Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar VRIJDAG;
 • Zorg dat je kind thuis naar het toilet is geweest;
 • Laat je kind zijn eigen instrument/drumstokjes e.d. meenemen naar de les;
 • Neem zoveel mogelijk je eigen instrumenten/ drumstokjes e.d. mee naar de les;
 • Bij groepslessen/orkestrepetities geef je alleen het instrument en evt. bladmuziek mee. Laat (school)tassen e.d. thuis, geef ze eigen drinken mee en eten is niet toegestaan tijdens groepslessen/orkestrepetities. Gebruikte flesjes worden weer mee naar huis genomen;
 • Geef je kind een vocht opnemende doek mee om de condens uit het (blaas)instrument op te vangen. Hiermee maakt je kind de oppervlaktes (ook de vloer) waar de condens vocht op terecht komt zelf schoon. De vocht opnemende doek neemt je kind weer mee naar huis;
 • Na de repetitie komt de docent langs met reinigingsdoekjes waarmee je kind de lessenaar kan reinigen. Vervolgens komt de docent langs met een bak waarin je kind de gebruikte doekjes kan gooien;
 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor de les naar VRIJDAG en ga via hoofdingang Sint Jansstraat naar binnen, schrijf je in bij de receptie in het café en loop dan door naar de tuin;
 • Als ouder of begeleider mag je alleen met je kind de tuin in om te wachten op de docent. Daarna vertrek je en mag je een paar minuten voor het einde van de les wachten in de tuin of bij de schuifdeur op de terugkeer van je kind. De docent communiceert voorafgaande aan de les waar het kind het pand verlaat;
 • Blijf niet hangen na afloop van de les en verlaat het pand door het hek Forumzijde of schuifdeur;
 • De docent kan de gezondheidssituatie van jouw kind niet vertrouwen. Dan mag hij besluiten om geen les te geven en dien jij met jouw kind het pand zo spoedig mogelijk verlaten.
Heb je een vraag?

Verplicht veld