Een nieuw huis van de amateurkunst
Bekijk de video

Waarom is een nieuwe centrale huisvesting een goed idee voor VRIJDAG en voor Groningen? Lees het in Een echt huis van de amateurkunst (pdf).

Een centrale huisvesting voor VRIJDAG

VRIJDAG is in 2013 ontstaan uit een fusie tussen de Stedelijke Muziekschool Groningen en het Kunstencentrum. We zijn zo een jonge organisatie met een rijk verleden.

Via het KultuurLoket (voorheen VRIJDAG Advies) maken we amateurkunst in de provincie Groningen mogelijk met advies, ondersteuning en verbinding. In de gemeente Groningen biedt VRIJDAG cursussen, lessen en workshops muziek, theater en beeldende kunst. We zijn er voor iedereen, alle leeftijden en elk niveau.

Van drie naar één

VRIJDAG is momenteel gevestigd op drie locaties in en rond de binnenstad van Groningen: het VRIJDAG Prinsentheater aan de Noorderbuitensingel 11 (theater), de Walstraat 34 (beeldende kunst en kantoor) en de Sint Jansstraat 11 (muziek en POPgroningen).

Al in het proces naar de fusie werd één centrale huisvesting als voorwaarde genoemd voor het welslagen van de samenwerking. We werken daarom hard aan een nieuw huis van de amateurkunst voor Groningen. De beoogde locatie is aan de Sint Jansstraat. We verwachten dat onze nieuwe huisvesting en de 100.000 bezoekers jaarlijks aan VRIJDAG ook een impuls aan de binnenstad gaan geven.

Oud en nieuw

Beeldende kunst, muziek en theater staan niet stil, maar ontwikkelen zich. De huidige drie locaties voldoen niet meer aan de wensen en eisen van het moderne theater of nieuwe vormen van muziekonderwijs. Ook vormt de fysieke scheiding tussen de locaties een drempel tot de gewenste samenwerking tussen en samensmelting van de kunstdisciplines.

We staan nu voor de keuze om te investeren in de oude locaties of in een nieuwe huisvesting. VRIJDAG kiest doelbewust voor een nieuw huis, om een toekomstbestendig en duurzamer onderdak voor de amateurkunst te kunnen bieden. Het nieuwe VRIJDAG kan zo nog meer een broedplaats van creativiteit worden. We streven daarbij naar een maakplek, die uitnodigt tot maken, onderzoek en experiment, en waar je veilig bent om jezelf te laten zien.

De afgelopen jaren zijn diverse onderzoeken gedaan om de mogelijkheden van huisvesting op de genoemde locatie te verkennen. DAAD Architecten heeft in 2014 onderzocht in hoeverre het programma van de toenmalige Kunstencentrum Groep Groningen (KCG) en de Stedelijke Muziekschool (thans samen VRIJDAG) kunnen samengaan op genoemde locatie. ABC Nova heeft in maart 2017 een haalbaarheidsonderzoek afgerond over het huisvestingsvraagstuk van VRIJDAG. Conclusie uit dat onderzoek is dat partijen erkennen dat, gezien het maatschappelijk belang en de toekomstbestendigheid van VRIJDAG, een centrale huisvesting noodzakelijk is.

Huisvestingsonderzoek VRIJDAG door vastgoedbedrijf gemeente Groningen

Het Dagblad van het Noorden publiceerde een artikel over onze plannen!

Bekijk ons nieuwe huis

Deel deze pagina

Heb je een vraag?

Verplicht veld