Bestuur en toezicht

Bestuur en toezicht

Directie en MT

VRIJDAG wordt geleid door de directeur-bestuurder samen met het management team.

 • Pim Luiten LinkedIn, directeur-bestuurder
 • Marleen Dijkstra, programmamanager VRIJDAG Aanbod
 • Inez van de Kimmenade LinkedIn, programmamanager KultuurLoket (voorheen VRIJDAG Advies)

Raad van Toezicht

Profiel

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken van VRIJDAG. Ze komt in de regel zes keer per jaar bijeen en hanteert de uitgangspunten van de Governance Code Cultuur.

Van leden van de Raad van Toezicht verwachten we:

 • een grote belangstelling voor amateurkunst en kunst- en cultuureducatie;
 • ruime bestuurlijke en bij voorkeur ook toezichthoudende ervaring;
 • hun sporen verdiend hebben in het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties of de politiek;
 • bereid zijn zich als ambassadeur in te zetten voor VRIJDAG;
 • sterke sociale binding hebben met Groningen (stad en provincie).

Samenstelling

 • Bé Schollema (voorzitter) tot en met 2023 (1e termijn)
 • Marion de Jonge LinkedIn tot en met 2023 (2e termijn)
 • Jola Meijer LinkedIn tot en met 2021 (2e termijn)
 • Kars Nickolson LinkedIn tot en met 2023 (2e termijn)
 • Henk Raatjes LinkedIn tot en met 2024 (3e termijn)
 • Renée Hageman LinkedIn tot en met 2021 (1e termijn)
 • Minke Haveman LinkedIn tot en met 2023 (1e termijn)

Het lidmaatschap van de RvT is onbezoldigd, de leden worden benoemd voor een termijn van 4 jaar en zijn twee maal herbenoembaar.

De RvT heeft haar werkwijze vastgelegd in haar reglement.

VRIJDAG wordt structureel gesubsidieerd door de gemeente Groningen en door de provincie Groningen.

VRIJDAG is lid van de

Heb je een vraag?

Verplicht veld