32485139691_8458575990_o.jpg
route naar de toekomst

Beleid en verantwoording

Download en lees ons visiedocument: Route naar de Toekomst (PDF).

Visie

De moderne samenleving vergt een doorlopende zoektocht naar culturele identiteit. Kunst maken helpt je bouwen aan die identiteit, doordat je talenten ontdekt en grenzen verlegt. Door kunst te maken ontwikkel je daarnaast eigenschappen die je deze eeuw nodig zult hebben: de zogenaamde 21st century skills. Samen kunst maken heeft positieve maatschappelijke effecten die doorklinken ver buiten het cultureel domein.

Groningen heeft een duidelijke visie op welke stad het wil zijn deze eeuw. ‘Een dynamisch groeiende stad in een aantrekkelijke omgeving. Een getalenteerde metropoolregio met onderscheidend vermogen en ontwikkelpotentie’.

In The Next City, de visie voor 2030 die Groningen – samen met haar inwoners – aan het opstellen is, staat verwoord wat de uitdagingen zijn voor de komende decennia: ‘De opgaves gaan over het faciliteren van de groei van de stad, een groeiende werkgelegenheid voor stad en regio, een groeiende stad die leefbaar en aantrekkelijk blijft voor al haar inwoners, een versnelling van de energietransitie én een groeiende stad waarin iedereen meehelpt. The Next City impliceert een stad die zich duurzaam en evenwichtig ontwikkelt met een leefomgeving die gezond ouder worden bevorderd, waar plek is voor iedereen die mee wil doen, mee kán doen’.

VRIJDAG kan en wil een belangrijke en wellicht zelfs onmisbare schakel vormen in die Next City en de verbinding versterken tussen stad en ommeland. Hoe? In ons visiedocument laten we zien hoe het huis van de amateurkunst nu en straks voor iedereen een route biedt om een positieve bijdrage te leveren aan de stad en provincie van morgen, door samen kunst te maken, talenten te ontdekken en te ontwikkelen, door te ontmoeten en te verrijken, door grenzen te verkennen en te verleggen.

Missie

VRIJDAG geeft mensen een taal en de instrumenten om hun eigenheid te helpen vormen én te uiten met lichaam, woord, vorm, kleur, lijn en klank. VRIJDAG is een plaats van ontmoeting en samenspel, van leren en presenteren. VRIJDAG is laagdrempelig en bereikbaar voor iedere Groninger.

Jaarverslag 2017

Soms kijk je naar buiten, naar de wereld om je heen en besluit je: het is tijd om te veranderen. Dan kijk je in de spiegel en haal je diep adem. Je verlegt je koers, slaat andere wegen in en kiest een nieuwe horizon.

In 2017 koos VRIJDAG, het huis van de amateurkunst, voor een nieuwe toekomst. Een visie die ons richting geeft. De kunstdisciplines die we onderdak bieden zijn zo oud als de wereld, maar veranderen voortdurend omdat de maatschappij zich ontwikkelt. We willen die verandering volgen en soms vooraan de boeggolf zitten, zodat we de beste blik hebben op wat komen gaat.

De verandering begon bij theater, waar we naast acteren en presenteren nu zoveel meer bieden tijdens een ontdekkingsreis die cursisten leidt langs filosofie, dans en improvisatie. Een route die kunstenaar en cursist verbindt en uitdaagt. De magie en de energie van het moderne, hedendaags theater is nu meer dan ooit voelbaar in ons prachtige VRIJDAGtheater.

Die verandering zetten we door bij muziek, waar we samen met docenten een route door muziek componeren, die cursisten meer biedt dan techniek, maar waarin samenspel, improvisatie en presentatie nog meer meerwaarde bieden. Vanaf volgend jaar al kun je instappen en alles wat muziek zo mooi maakt ervaren.

En waar het kan, verbinden en versmelten we die eeuwenoude disciplines tot iets nieuws, iets wat voor de boeggolf van de traditionele kunsten uitgaat. We zoeken naar nieuwe vormen om ons uit te drukken, nieuwe mogelijkheden om onze eigenheid te vormen en te uiten met lichaam, woord, vorm, kleur, lijn en klank. Vormen en mogelijkheden die passen bij de wereld die we om ons heen zien en ervaren.

De nieuwe routes die we plannen zien we voor ons als de metrokaart van een grote stad. Je kunt op elk station instappen, maar je bent vrij om te gaan waar je wilt. Van theater, naar muziek, naar beeldende kunst, en verder, zo ver als je wilt, zo ver als wij je kunnen brengen. Daar ligt de
nieuwe kracht van VRIJDAG.

Om die routes echt te kunnen verbinden, om kunst te kunnen laten samensmelten tot nieuwe kunst, zouden de routes niet abrupt moeten ophouden bij de muren van drie vestigingen van VRIJDAG, zoals die nu onze disciplines scheiden, maar moeten kunnen doorlopen en vertakken en verstrengelen, tot een podium van Noorderzon of het decor van Het Houten Huis.

Het huis van de amateurkunst moet één huis worden, waar je naar binnengaat omdat je theater wilt maken, maar naar buiten loopt als zanger of schilder; een huis waar iedereen zijn eigen route kan uitstippelen. Een huis waar kunst maken en kunst mogelijk maken samen een plek hebben.

We zijn er in de Sint Jansstraat, de Walstraat en de Noorderbuitensingel en steeds meer online. Maar we zijn er ook voor de dirigent van het kerkkoor in Grootegast, de klassieke muziekliefhebber in de Korrewegwijk en de amateurfotograaf in Oude Pekela. We organiseren festivals voor ouderen en kunstfeestjes voor kinderen.

Dit kenschetst ons jaar. We zijn aan het veranderen, vastberaden op weg naar een nieuwe toekomst. Wij zijn VRIJDAG en dit is ons jaarverslag 2017.

Download hier het jaarverslag 2016
Download hier het jaarverslag 2015
Download hier het jaarverslag 2014

Heb je een vraag?

Verplicht veld