32485139691_8458575990_o.jpg
route naar de toekomst

Beleid en verantwoording

Download en lees ons visiedocument: Route naar de Toekomst (PDF).

Visie

De moderne samenleving vergt een doorlopende zoektocht naar culturele identiteit. Kunst maken helpt je bouwen aan die identiteit, doordat je talenten ontdekt en grenzen verlegt. Door kunst te maken ontwikkel je daarnaast eigenschappen die je deze eeuw nodig zult hebben: de zogenaamde 21st century skills. Samen kunst maken heeft positieve maatschappelijke effecten die doorklinken ver buiten het cultureel domein.

Groningen heeft een duidelijke visie op welke stad het wil zijn deze eeuw. ‘Een dynamisch groeiende stad in een aantrekkelijke omgeving. Een getalenteerde metropoolregio met onderscheidend vermogen en ontwikkelpotentie’.

In The Next City, de visie voor 2030 die Groningen – samen met haar inwoners – aan het opstellen is, staat verwoord wat de uitdagingen zijn voor de komende decennia: ‘De opgaves gaan over het faciliteren van de groei van de stad, een groeiende werkgelegenheid voor stad en regio, een groeiende stad die leefbaar en aantrekkelijk blijft voor al haar inwoners, een versnelling van de energietransitie én een groeiende stad waarin iedereen meehelpt. The Next City impliceert een stad die zich duurzaam en evenwichtig ontwikkelt met een leefomgeving die gezond ouder worden bevorderd, waar plek is voor iedereen die mee wil doen, mee kán doen’.

VRIJDAG kan en wil een belangrijke en wellicht zelfs onmisbare schakel vormen in die Next City en de verbinding versterken tussen stad en ommeland. Hoe? In ons visiedocument laten we zien hoe het huis van de amateurkunst nu en straks voor iedereen een route biedt om een positieve bijdrage te leveren aan de stad en provincie van morgen, door samen kunst te maken, talenten te ontdekken en te ontwikkelen, door te ontmoeten en te verrijken, door grenzen te verkennen en te verleggen.

Missie

VRIJDAG geeft mensen een taal en de instrumenten om hun eigenheid te helpen vormen én te uiten met lichaam, woord, vorm, kleur, lijn en klank. VRIJDAG is een plaats van ontmoeting en samenspel, van leren en presenteren. VRIJDAG is laagdrempelig en bereikbaar voor iedere Groninger.

Jaarverslag 2018

In 2017 verlegden we onze koers als organisatie en herijkten we onze positie in de samenleving. In de visie Route naar de Toekomst omschreven we wie VRIJDAG wil zijn en voor wie. De vernieuwing en verandering die hiervoor nodig is, werd in 2018 omgezet in daadkracht en overal zichtbaar.

Dat constateren we niet alleen zelf; het wordt ook opgemerkt door onze omgeving. VRIJDAG wordt steeds meer gezien als een gewenste partner om maatschappelijke impact te realiseren. We zoeken de samenwerking ook actief op. Zo verbinden we ons cursusaanbod bijvoorbeeld steeds vaker met de cultuurpijlers in de stad. En we hebben in 2018 een plan gemaakt om kunst- en cultuurparticipatie in de stadwijken van Groningen aan te jagen. Dat heeft al geleid tot een structureel partnerschap met De Wijk De Wereld. Stap voor stap worden we zo het vliegwiel binnen het Groningse cultuurveld.

Onze blik was niet alleen naar buiten gericht. We hebben onze interne organisatie flink verbeterd waardoor we professionelere en betrouwbaarder presteren. VRIJDAG kent een gezonde uitstroom en instroom van medewerkers. Dit brengt ons nieuwe energie, ook in het docententeam. Het gevoel dat alle medewerkers één groot team zijn, is in 2018 duidelijk gegroeid.

VRIJDAG streeft al sinds het ontstaan naar een centrale huisvesting, zodat Groningen één huis van de amateurkunst krijgt. Dat streven werd met kracht en resultaat voortgezet in 2018. Verkenningen en calculaties hebben ertoe geleid dat het stadsbestuur naar verwachting medio 2019 tot besluitvorming zal overgaan. Lees verder in ons jaarverslag.

Heb je een vraag?

Verplicht veld