VRIJDAG in de Buurt werkt samen met De Wijk De Wereld

Theaterproject De Wijk De Wereld laat wijkbewoners stralen op het podium van de Stadsschouwburg van Groningen. En niet alleen dat: wijkbewoners doen nieuwe contacten op en ontdekken hun talenten. Onder leiding van artistiek leider Karin Noeken trekt een team van theatermakers ieder seizoen een wijk van de gemeente Groningen in om met de bewoners een voorstelling te maken. Gedurende een week krijgen zij de sleutel van de  Stadsschouwburg om zo hun verhalen te delen met de hele stad.   

VRIJDAG in de Buurt werkt nauw samen met De Wijk De Wereld. De Wijk De Wereld is een spin-off  voor nieuwe initiatieven en nieuw aanbod op het gebied van kunst en cultuur in de wijk.  De cultuurcoach van VRIJDAG in de Buurt die in de betreffende wijk werkt, zorgt dat die spin-off een concreet en duurzaam vervolg krijgt.   Daarvoor werkt hij gedurende het project nauw samen met het team van De Wijk De Wereld. Hij legt verbindingen, leert de deelnemers kennen en proeft zo wat nodig is in de wijk op het gebied van kunst en cultuur. Samen met Karin Noeken kijkt hij na afloop van het project hoe de opgehaalde energie duurzaam voortgezet kan worden. Dat wordt gedaan in nauw overleg met het gebiedsteam en de projectleider van het wijkvernieuwingsplan; zij dragen zorg voor draagkracht in de wijk en financiering van het aanbod.  

Wanneer De Wijk De Wereld is doorgetrokken naar de volgende wijk, komen de nieuw ontstane initiatieven onder de hoede van VRIJDAG in de Buurt. VRIJDAG in de Buurt draagt zorg voor geschikte locaties, goede docenten en/of een podiumplek voor de groepen wanneer ze dat willen en daarvoor gelegenheid is in de wijk. Ook zorgt VRIJDAG in de Buurt voor het verduurzamen van het aanbod; door nieuwe deelnemers aan te trekken en met de gemeente samen te kijken naar financiële mogelijkheden die het voor iedereen mogelijk maken om mee te kunnen doen. 

Karin Noeken blijft na afloop van De Wijk De Wereld in de wijk betrokken bij VRIJDAG in de Buurt. Zij adviseert vanuit haar ervaring en verbindt initiatieven van de verschillende edities van De Wijk De Wereld aan elkaar wanneer de gelegenheid zich aandient. VRIJDAG in de Buurt en De Wijk De Wereld zorgen daarnaast met elkaar voor zichtbaarheid van de verschillende initiatieven. 

Klik hier om alles over De Wijk De Wereld te weten te komen of volg hen op Facebook!

Heb je een vraag?

Verplicht veld